در ابتدا روی عنوان اصلی وبلاگ ها کلیک کنید تا بروز شوند.
دبیرستان شهید زمانی شهرضا(شماره دوم )سایت و کتابخانه و مطالعه و تحقیق

صخورشید نمی‌میرد: داستان زندگی حضرت امام صادق (ع)ق ttاز مدینه تا کربلا: داستان زندگی امام حسین (ع)p

   مجموعه کتابهای: رضاشیرازی   

 .....................................................................................................

.......................................................................................................

hخدمتگزار خوبی | شبکه دانیtp hشتر صالح | شبکه دانیtp

........................................................................................

hts

مأموریت سختی بود. همه می دانستند که راه باگشت وجود ندارد. هر کس یکّه و تنها قدم به اردوگاه دشمن می گذاشت، کارش تمام بود. کسی دوست نداشت در جنگ دشمن گرفتار شود و زیر شکنجه از پا دربیاید. مردان جنگجوی سپاه به امید نبردی جانانه، لباس رزم به تن کرده، شمشیرها را صیقل داده و در مقابل دشمن صف آراسته بودند. جنگیدن در هیاهوی میدان نبرد بیشتر به دلشان می چسبید تا اسارت و تحقیرشدن در چنگال دشمن. هیچ کس خوش نداشت جنگ خود را این گونه آغاز کند. فرمانده در برابر سکوت سپاه خویش بار دیگر قرآن را بر دست بلند کرد تا حرفش را تکرار کند؛ اما صدای مردی که از صف خارج شده بود، سکوت را شکست و نگاه همه را به سوی خود کشید: این مأموریت را بر عهده من بگذارید.
مرد جوانی که جامه بلندی بر تن داشت و شمشیرش را در دست گرفته بود، با قدم های استوار به فرمانده نزدیک شد. دستش را به سوی قرآن دراز کرد و گفت: یا امیرالمؤمنین! من مسلم بن عبدالله مجاشعی هستم. فرمانده نگاه تحسین آمیزی به او کرد؛ اما پاسخی نداد. احساس کرد که او برای این کار خیلی جوان است. مسلم بن عبدالله هر چه انتظار کشید، پاسخی از فرمانده نگرفت. با خود گفت: حتما به جوانی من ترحم می کند.
صدای آهسته یکی از سربازان را که کنارش بود شنید: برگرد جوان. مگر ندیدی امیرالمؤمنین پاسخت را نداد. نگاه مسلم به مرد میان سالی افتاد که غرق در زره بود. از ظاهرش پی برد که جنگجوی باتجربه ای است؛ اما نمی دانست که چرا او را از این کار منع می کند. می خواست پاسخ او را بدهد که سرباز دیگری با سر به او اشاره کرد که به جای خود برگردد. از رفتار آن ها گیج شده بود. لحظه ای ایستاد و به فرمانده نگاه کرد تا شاید پاسخی از او بگیرد؛ اما همان سکوت و نگاه پرمهر در چهره فرمانده بود. مسلم بن عبدالله به جای خود برگشت و در کنار دو سرباز، که هم سن و سال او بودند، قرار گرفت. هر دو نگاهش کردند. مسلم آهسته گفت: نمی دانم چرا علی پاسخ مرا نداد. سربازی که سمت راست او بود، گفت: حتما حکمتی در کار است. و سرباز دیگر ادامه داد: صبر داشته باش. بار دیگر صدای علی در گوش سپاه پیچید و ....».

https://bookroom.ir/book/40910/تا-بهشت-راهی-نیست-مجموعه-داستان-مبلغان-صدر-اسلام

...........................................................................................................

.............................................................................................................

 

 

...........................................................................................................

.............................................................................................................

 

 

...........................................................................................................

.............................................................................................................

بدون نظر

به وبلاگ:سایت و کتابخانه دبیرستان شهید زمانی شهرضا خیلی خوش آمدید عزیز! | 11:19 - 1397/9/27


 

عل   سی غذای بهشتی   

hمعلمان کوچک - مجموعه پسران بهشتی شماره 4 | شبکه دانیp    http    hخانم کوچولوی دانا | شبکه دانیtp

 

انار شیرینخیاط آسمانیپیرمرد و گردن بندخانه ی دوستیغذای بهشتی

 htملاصدرا | شبکه دانیphttptt اناداستان های نهج البلاغه برای کودکان و نوجوانان، سایه گسترنp


 سشیرهای گرسنه، قدیانینه      رموسی و استاد بزرگ، بین المللی گاجگرچآهو شکارچی، به نشری

نرشیر در پرده، قدیانیده    سرعقیل و آهن سرخ، شیخی، قدیانیخ  بعروس مهربان، به نشر                      

 ..............................................................................................

.................................................................................................          

          

                     لینک وبلاگها :

 

x hامام سجاد (ع) | شبکه دانیps    htts  /حضرت یونس(ع) | شبکه دانی 

......................................................................................................

.....................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 hآیه ها و قصه ها،  مهم ترین آیات قرآنی پیرامون امیر مومنان (ع)، ویژه جوانان و نوجوانانps  p646 پرسش و پاسخ دینی با نسل نو: خدا، حضرت محمد (ص) و پیامبران، اهل بیت (ع)، حضرت مهدی (عج)، مرگ و معاد، قرآن، نماز، ...s

 

  مجموعه کتابهای : محمدعلی کریمی نیا   

...........................................................................................................

.............................................................................................................

http://vista.ir/google/  جستجو :

http://vista.ir/book/163789/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86-(%D8%B9)

...........................................................................................................

.............................................................................................................

بدون نظر

به وبلاگ:سایت و کتابخانه دبیرستان شهید زمانی شهرضا خیلی خوش آمدید عزیز! | 10:46 - 1397/9/27


hدو دوست | شبکه دانیp:   htدوست گناهکار | شبکه دانیp 

احمد افسار اسبش را به تنه درختی بست و به مغازه دوستش ابراهیم رفت. سلام کرد و با ناراحتی نشست.

ابراهیم جلو آمد تا با او دست بدهد. اما احمد با او دست نداد....

 با این داستان همراه شوید تا بدانید چرا این دو دوست با هم قهر کردند و امام صادق (ع) چطور آنها را با هم آشتی داد.....

                               ............................................

 ابوهاشم از نزدیکان امام هادی (ع) بود. امام به او فرمودند تو چرا با عبدالرحمان دوستی می کنی؟

ابوهاشم تعجب کرد که امام چطور می داند.....

با این داستان همراه شوید تا بدانید امام چه داستانی از زمان حضرت موسی (ع) برای ابوهاشم تعریف کردند

که او دوستی عبدالرحمان را کنار گذاشت....

 مجموعه کتابهای : ابوالفضل هادی منش  

 ...........................................................................................................

.............................................................................................................

                مصعب بن عمير: اولين معلم قرآن ....

جواني خوش سيما از يك خانواده پروتمند كه به دين مبين اسلام گرويد ...

hسفیر | شبکه دانیtp

 

...........................................................................................................

.............................................................................................................

htp

, "در این مجموعه داستانهایی درباره قنبر غلام و خدمتگذار امام علی (ع) جمع‏آوری و به صورت خاطره نقل شده است. مستندات متعدد هر داستان و خاطره در ذیل آن ثبت شده و شامل منابع روایی و تاریخی كهن شیعه و اهل‏سنت می‏باشد. قنبر تا دوران امام سجاد (ع) به خدمتگذاری اهل‏بیت پرداخت و مشكلات زیادی را متحمل شد و در سال 75 كه حجاج ثقفی بر كوفه حكمرانی می‏كرد قنبر را به دلیل دفاع از مقام و ولایت حضرت علی به شهادت رساند. قنبر از نزدیك در جریان حوادث زندگی و اعمال و رفتارهای سیاسی و معنوی حضرت علی بوده و داستانها و نقلهای بی‏واسطه‏ای از مجاهدات، عدالت‏ورزی، مهربانی، سخاوت و عبادات پنهان و معنویت و شجاعت حضرت علی روایت كرده است."

...........................................................................................................

.............................................................................................................

یحضرت مریم، برفم   ابمن علی بن ابی طالبم، بندرچی، سایه گسترمhچند دانه گردوtp پیامبری که دوست بچه‌ها بود: داستانی از زندگی پیامبر اسلام (ص)

انار شیرینخیاط آسمانیپیرمرد و گردن بندخانه ی دوستیقصه های خوب برای بچه های خوب ( 1) (کلیله و دمنه) اثر مهدی آذر یزدی

 

 

 

 

 

 htخرید کتاب کبوتر سفید: داستان هایی از زندگی علماخرید کتاب تربت و دریاخرید کتاب هدیه: داستان هایی از زندگی علماpخرید کتاب دیدار در خانه دوست: داستان هایی از زندگی علما

 ........................................................................................................

........................................................................................................

 

 

بدون نظر

به وبلاگ:سایت و کتابخانه دبیرستان شهید زمانی شهرضا خیلی خوش آمدید عزیز! | 10:38 - 1397/9/27